ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

attention open in a new window Εκτύπωση

Η ανάλυση δειγμάτων ενός χρησιμοποιημένου λιπαντικού σε τακτά διαστήματα επιτρέπει αφ' ενός τη διάγνωση της κατάστασης του ώστε να είναι δυνατή η παράταση λειτουργίας του λιπαντικού και αφ' ετέρου τον έλεγχο του μηχανήματος/κινητήρα, σε σχέση με τυχόν φθορές που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση κατά τη λειτουργία. 

Προκειμένου να εξαχθεί η ακριβέστερη διάγνωση/σύσταση, το δείγμα που θα αποσταλεί στα εργαστήρια θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τη συνολική ποσότητα του λιπαντικού μέσα στο μηχάνημα/κινητήρα.

Δείτε στους παρακάτω σχετικούς συνδέσμους αναλυτικά τις διαδικασίες της Δειγματοληψίας καθώς και τη φόρμα Δειγματοληψίας Λιπαντικού που χρειάζεται να συμπληρώσετε προκειμένου να μας τη στείλετε μαζί με το αντίστοιχο δείγμα για Δειγματοληψία:

Διαδικασία Δειγματοληψίας pdf_icon
Φόρμα Δειγματοληψίας Λιπαντικού pdf_icon

 

 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
 
Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας