Εταιρικές Ανακοινώσεις

attention open in a new window Εκτύπωση

irΕνημερωθείτε για όλες τις Εταιρικές Ανακοινώσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ από το 2005 μέχρι σήμερα:

 

 

 

2017

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 • Ανακοίνωση
 • Ανακοίνωση
 • Ανακοίνωση (σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.3556/2007)
 • Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από Split
 • Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2008 (Ιούν. 26, 2008)
 • Σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού
 • Ανακοίνωση τροποποίησης Καταστατικού
 • Συμπληρωματική Έκθεση ΔΣ κατ' άρθρο 289 του Κανονισμού του ΧΑ
 • Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007
 • Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007
 • Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007
 • Ανακοίνωση Διάθεσης Ετησίου Δελτίου 2007
 • Έκθεση ΔΣ κατ' άρθρο 289 του κανονισμού του ΧΑ
 • Πρόσκληση των Μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση (Ιούν. 4, 2008)
 • Ανακοίνωση σύναψης ομολογιακού δανείου (Ιούν. 2, 2008)
 • Ανακοίνωση Ομολογιακού Δανείου (Μάιος 28, 2008)
 • Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (Απρ. 4, 2008)
 • Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (Απρ. 3, 2008)
 • Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (Απρ. 2, 2008)
 • Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (Απρ. 1, 2008)

2007

 • Ανακοίνωση (Δεκ. 20, 2007)
 • Ανακοίνωση για διόρθωση στις οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1.1.2007 - 30.9.2007
 • Ανακοίνωση (Οκτ. 25, 2007)
 • Ανακοίνωση
 • Αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου (Ιουλ. 5, 2007)
 • Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος 2006 (Ιουν. 28, 2007)
 • Αποφάσεις ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ιουν. 28, 2007)
 • Διορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή (Ιουν. 12, 2007)
 • Ανακοίνωση επιχειρηματικής συμφωνίας (Μάιος 31, 2007)
 • Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση (Μάιος 29, 2007)

2006

 • Ανακοίνωση για σύνθεση του Δ.Σ. ΕΛΙΝΟΙΛ (Οκτ. 31, 2006)
 • Αποφάσεις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Οκτ. 30, 2006)
 • Πρόσκληση σε έκτακτη ΓΣ μετόχων (Σεπ. 25, 2006)
 • Ανακοίνωση για αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. (Σεπ. 25, 2006)
 • Ανακοίνωση για πώληση συμμετοχής στην ελίν ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. (Σεπ. 25, 2006)
 • Ανακοίνωση πληρωμής μερίσματος για χρήση 2005 (Ιούν. 23, 2006)
 • Ανακοίνωση για εκλογή νέου μέλους (Ιούν. 23, 2006)
 • Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (Ιούν. 23, 2006)
 • Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (Μάιος 26, 2006)
 • Ανακοίνωση για αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (Μάιος 26, 2006)
 • Ανακοίνωση για αλλαγή στη σύνθεση θυγατρικής (Μάιος 26, 2006)
 • Ανακοίνωση για λήξη περιόδου αγοράς ιδίων μετοχών (Μάιος 16, 2006)
 • Ανακοίνωση για διακοπή συνεργασίας με ΚΑΕ (Απρ. 27, 2006)
 • Γνωστοποίηση πρόσθετων οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (Μαρ. 24, 2006)
 • Ανακοίνωση για έκδοση ομολογιακού δανείου (Φεβ. 8, 2006)

2005

 • Αποφάσεις ετήσιας τακτικής ΓΣ μετόχων (Μαϊ 27, 2005)
 • Μέρισμα χρήσης 2004 (Μαϊ 27, 2005)
 • Απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών (Μαϊ 27, 2005)
 • Αλλαγή καθηκόντων διευθυντικών στελεχών (Μαϊ 27, 2005)
 • Μεταβολή ποσοστού μετόχου (Ιουλ 13, 2005)
 • Μεταβολή ποσοστού μετόχου (Ιουλ 18, 2005)
 • Σύσταση νέων θυγατρικών εταιριών (Αυγ 24, 2005)
 • Επαναδημοσίευση οικονομικών καταστάσεων α' 6μήνου (Σεπ 21, 2005)
 • Αρχική συμφωνία αγοράς εγκατάστασης αποθήκευσης υγρών καυσίμων (Σεπ 21, 2005)
 • Σύσταση νέας θυγατρικής εταιρίας (Σεπ 28, 2005)
 • Πρόσκληση σε έκτακτη ΓΣ μετόχων (Οκτ 27, 2005)
 • Αποφάσεις έκτακτης ΓΣ μετόχων (Νοε 25, 2005)
 • Ολοκλήρωση συμφωνίας αγοράς εγκατάστασης αποθήκευσης υγρών καυσίμων (Δεκ 1, 2005)
 • Παράταση χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων (Δεκ 29, 2005)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
 
Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας