Ευκαιρίες Καριέρας

attention open in a new window Εκτύπωση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη Διεύθυνση: ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Πηγών 33 Κηφισιά 14564 για την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού ή με e-mail στο cv@elin.gr

 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΖΗΤΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

Οι κύριες υπευθυνότητες της θέσης είναι η εξεύρεση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων στα Νησιά καθώς και η συντήρηση και παρακολούθηση των ήδη υπαρχόντων στην ίδια περιοχή. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, η βελτιστοποίηση της απόδοσης των πρατηρίων συμβουλευτικά προς τους πρατηριούχους, η καλλιέργεια της μακροχρόνιας προοπτικής συνεργασίας με τα πρατήρια και η διαχείριση και εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας . 

Ο ρόλος επηρεάζει άμεσα την επίτευξη των εκάστοτε ποσοτικών και οικονομικών στόχων της εταιρίας και την υιοθέτηση της εταιρικής εικόνας στο δίκτυο.

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης).
  • Επιθυμητό μεταπτυχιακό.
  • Απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο των πωλήσεων στον κλάδο των πετρελαιοειδών.
  • Αυξημένες ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
  • Γνώση  Η/Υ
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Δυνατότητα συχνών ταξιδιών  και διανυκτερεύσεων.    

 

ΠροσφέρεταιΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr-cv@elin.grμε κωδικό (Ε.Π.Ν). 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ True Leader ΤΗΣ ICAP
Η ΕΛΙΝΟΙΛ True Leader της ICAP για το 2014
 
Η ελίν προτείνει: ''Γίνε πρότυπο οδήγησης''
Η ελίν προτείνει: ''Γίνε πρότυπο οδήγησης''