Ευκαιρίες Καριέρας

attention open in a new window Εκτύπωση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη Διεύθυνση: ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Πηγών 33 Κηφισιά 14564 για την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού ή με e-mail στο cv@elin.gr

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ελίν ανάμεσα στις επιχειρήσεις-διαμάντια της Ελληνικής οικονομίας για το 2015
Η ελίν ανάμεσα στις επιχειρήσεις-διαμάντια της Ελληνικής οικονομίας για το 2015 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αποφάσεις Γενικής Τακτικής Συνέλευσης