Συνδεδεμένες Εταιρίες

attention open in a new window Εκτύπωση

Σαν αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας που διαθέτει διαφορετικούς τομείς της αγοράς και της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών της, η ελίν διατηρεί τέσσερις συνδεδεμένες εταιρίες. Μέσα από το ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας αυτών των εταιριών η ελίν αξιοποιεί την υψηλή τεχνογνωσία και την εμπειρία ετών που διαθέτει σε διαφορετικά κομμάτια της αγοράς διευρύνοντας ταυτόχρονα το εύρος των δραστηριοτήτων της.

Μάθετε περισσότερα για την κάθε εταιρία ξεχωριστά, το κομμάτι της αγοράς που αυτή δραστηριοποιείται το εύρος των  υπηρεσιών που προσφέρει, αλλά και την δομή και οργάνωση που διαθέτει.    

 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ελινικά νέα - Τεύχος 20
ελιν-ικά νέα - Καλοκαίρι 2017
 
Η ελίν χρυσός χορηγός στο MEDYS 2017
Η ελίν χρυσός χορηγός στο MEDYS 2017