Ενημέρωση Επενδυτών

attention open in a new window Εκτύπωση

Δείτε αναλυτικά πληροφορίες αναφορικά με:

  • Τις Γενικές Συνελεύσεις
  • Το Μέρισμα
  • Τη Μετοχική Σύνθεση
  • Τις Εταιρικές Πράξεις
  • Τα IR Releases
  • Τις Υποχρεώσεις των Βασικών Μετόχων
  • Τις Εκθέσεις των Αναλυτών 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ελίν χρυσός χορηγός στο MEDYS 2017
Η ελίν χρυσός χορηγός στο MEDYS 2017
 
ΕΛΙΝΟΙΛ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016