Ενημέρωση Επενδυτών

attention open in a new window Εκτύπωση

Δείτε αναλυτικά πληροφορίες αναφορικά με:

  • Τις Γενικές Συνελεύσεις
  • Το Μέρισμα
  • Τη Μετοχική Σύνθεση
  • Τις Εταιρικές Πράξεις
  • Τα IR Releases
  • Τις Υποχρεώσεις των Βασικών Μετόχων
  • Τις Εκθέσεις των Αναλυτών 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ελινικά νέα - Τεύχος 20
ελιν-ικά νέα - Καλοκαίρι 2017
 
Η ελίν χρυσός χορηγός στο MEDYS 2017
Η ελίν χρυσός χορηγός στο MEDYS 2017