Μαζούτ

attention open in a new window Εκτύπωση

Ένα ακομα καύσιμο στην προμήθεια του οποίου, η ΕΛΙΝΟΙΛ βασίζει την ηγετική θέση που κατέχει στις πωλήσεις υγρών καυσίμων στην Ελληνική Βιομηχανία, είναι το Μαζούτ. Συγκεκριμένα η ΕΛΙΝΟΙΛ προμηθεύει το δίκτυο των πελατών της με δύο βασικούς τύπους Μαζούτ:

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
 
Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας