Μαζούτ

attention open in a new window Εκτύπωση

Ένα ακομα καύσιμο στην προμήθεια του οποίου, η ΕΛΙΝΟΙΛ βασίζει την ηγετική θέση που κατέχει στις πωλήσεις υγρών καυσίμων στην Ελληνική Βιομηχανία, είναι το Μαζούτ. Συγκεκριμένα η ΕΛΙΝΟΙΛ προμηθεύει το δίκτυο των πελατών της με δύο βασικούς τύπους Μαζούτ:

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ελινικά νέα - Τεύχος 20
ελιν-ικά νέα - Καλοκαίρι 2017
 
Η ελίν χρυσός χορηγός στο MEDYS 2017
Η ελίν χρυσός χορηγός στο MEDYS 2017