elin energy
Δελτία Τύπου

ΕΛΙΝΟΙΛ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021 04-05-2022

04 ΜΑΐΟΥ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ενίσχυση κύκλου εργασιών και EBITDA και υπερδιπλασιασμός καθαρής κερδοφορίας το 2021

Το 2021, ήταν μια κομβική χρονιά για την Ελληνική οικονομία. Η αγορά επηρεάστηκε ευρέως από την πανδημία COVID-19 και τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσής της, καθώς και από τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, οφείλονται στην αύξηση της τιμής των πρώτων υλών και του ενεργειακού κόστους.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2021, τα οποία έχουν ως εξής:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για την χρήση 2021 ανήλθε σε €1.512,31 εκατ. έναντι €1.459,67 εκατ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση 3,61%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €43,74 εκατ. έναντι €51,05 εκατ. το 2020 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15,7 εκατ. έναντι €13,9 την περσινή χρονιά, παρουσιάζοντας αύξηση 13%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (EBT) ανήλθαν στα €5,1 εκατ. έναντι €2,4 εκατ. το 2020, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €3,9 εκατ. έναντι €1,6 εκατ. το 2020.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2021, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €14,8 εκατ. έναντι €11,8 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε €6,05 εκατ. έναντι €2 εκατ. το 2020 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε €4,68 εκατ. έναντι €1,31 εκατ. Η κερδοφορία της ΕΛΙΝΟΙΛ επηρεάσθηκε αρνητικά από την πολύ μεγάλη ρευστότητα που κυριάρχησε μετά το β’ εξάμηνο του έτους στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, με την τεράστια αύξηση των τιμών που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικές απώλειες της τάξης των 2,3 εκατ. €.

Σε επίπεδο Ομίλου, το 2021 οι περισσότερες θυγατρικές παρουσίασαν θετική πορεία. Η ελίν Τεχνική ΜΟΝ. Α.Ε., μετά από σειρά ετών, κατέγραψε αρνητικό πρόσημο στα μεγέθη της, το οποίο οφείλεται στην εκτέλεση και ολοκλήρωση κατασκευαστικών έργων με σταθερά συμβόλαια, σε μία χρονιά όπου οι τιμές των υλικών ήταν αυξανόμενες, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξόδων λειτουργίας της εταιρίας για την ολοκλήρωση των έργων με απόλυτη ασφάλεια, στο πλαίσιο της πρόληψης εξάπλωσης της πανδημίας. Η ελίν Ναυτική Α.Ε. συνέχισε να είναι κερδοφόρος, χάρη στην άρτια οργάνωση και την εκμετάλλευση των επωφελών συνεργασιών στον χώρο των ναυλώσεων, ενώ η ελίν Σταθμοί Α.Ε. μείωσε τις ζημίες. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Verd A.E. διένυσε μια εξαιρετική περίοδο και συνεισέφερε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2021 αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση των  πωλήσεων στις τουριστικές περιοχές και στις μαρίνες, η οποία οφείλεται στην καλή πορεία του τουρισμού κατά το β’ εξάμηνο, τη συνεχή αύξηση των πωλήσεων των διαφοροποιημένων προϊόντων που οφείλεται στα νέα προϊόντα CRYSTAL NEXT, τη σημαντική ανάπτυξη της δραστηριότητας του Διεθνούς Εμπορίου, καθώς και τη θετική πορεία της δραστηριότητας Στερεών Καυσίμων.

Για το 2022, η ΕΛΙΝΟΙΛ εστιάζει στην κύρια αγορά στην οποία έχει παρουσία, με παράλληλη ανάπτυξη των πωλήσεων που συνδέονται με τον τουρισμό και τη βιομηχανία, αλλά και ενίσχυση της διεθνούς δραστηριοποίησής της. Η αναμενόμενη αύξηση των μετακινήσεων, σε συνδυασμό με την εκτός συνόρων ισχυρή παρουσία της, εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν την κερδοφορία της.

Ως προς τον ενεργειακό της μετασχηματισμό, η ΕΛΙΝΟΙΛ σταδιακά ενισχύει την παρουσία της στις αγορές της ηλεκτροκίνησης και του φυσικού αερίου, τόσο με την ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού σημείων φόρτισης στο δίκτυο των πρατηρίων της, μέσω της συνεργασίας της με τη ΔΕΗ, όσο και με τη δημιουργία σταθμών CNG-LNG επί του εθνικού δικτύου μεταφορών. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το μνημόνιο συνεργασίας της εταιρίας με τον ΔΕΣΦΑ, με απώτερο στόχο την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΕΛΙΝΟΙΛ στην παραγωγή και διανομή «πράσινου» υδρογόνου για οδικές μεταφορές και βιομηχανική κατανάλωση, μέσω πρατηρίων καυσίμων ή αγωγών. Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες, η εταιρία μελετά τη σταδιακή εξέλιξη ενός τμήματος του δικτύου πρατηρίων, σε ενεργειακούς σταθμούς, καθώς και την ανάπτυξη μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων για αυτοπαραγωγή ή ιδιοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κ. Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε: «Η ΕΛΙΝΟΙΛ παρέμεινε σε αναπτυξιακή τροχιά, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, αλλά και των ευρύτερων πληθωριστικών τάσεων που προέκυψαν. Η συγκρατημένη επενδυτική πολιτική και η ορθολογική πιστωτική πολιτική που εφαρμόσαμε το 2021, αποδείχθηκαν καταλυτικές για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και τη διατήρηση των υπολοίπων μεγεθών μας σε θετικά επίπεδα. Η οπτική μας για τη νέα χρονιά παραμένει αισιόδοξη και, με συνέπεια στη στρατηγική μας και ευελιξία στις αποφάσεις μας, παρακολουθούμε όλες τις προκλήσεις που επηρεάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον και τη ζήτηση καυσίμων, με έμφαση στο υπό διαμόρφωση ενεργειακό περιβάλλον.»

Σημείωση: Η Οικονομική Έκθεση της ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. της περιόδου 01.01.21 – 31.12.21 δημοσιεύτηκε την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr από την ίδια ημερομηνία.

Σχετικά με την ΕΛΙΝΟΙΛ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ιδρύθηκε το 1954 και αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον δυναμικούς ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με ένα πανελλαδικό δίκτυο 600 πρατηρίων. Συγχρόνως εδώ και δεκαετίες κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο του εφοδιασμού των βιομηχανικών μονάδων με καύσιμα και λιπαντικά. Παράλληλα, δραστηριοποιείται με σημαντικές επενδύσεις σε όλες τις μαρίνες της Ελλάδος στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, αλλά και στην εξυπηρέτηση της ποντοπόρου ναυτιλίας με λιπαντικά. Εξυπηρετεί έναν μεγάλο αριθμό οικιών και κτηρίων με πετρέλαιο θέρμανσης, διαθέτοντας στόλο ελεγχόμενων βυτιοφόρων για τον σκοπό αυτό. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει αναπτύξει μια πολύ έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, πουλώντας πετρελαιοειδή προϊόντα σε 4 Ηπείρους και σήμερα συγκαταλέγεται σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς της χώρας. Προετοιμάζεται έγκαιρα για τις τεράστιες αλλαγές στον ενεργειακό χώρο, προχωρώντας με πολύ δυναμικά βήματα στην ανάπτυξη πωλήσεων στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΛΙΝΟΙΛ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.elin.gr.

11 Μαΐου 2023

Η ελίν Χρυσός Χορηγός του 8ου Mediterranean Yacht Show

Περισσότερα
27 Απριλίου 2023

ΕΛΙΝΟΙΛ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022

Περισσότερα
27 Απριλίου 2023

Διάψευση Δημοσιεύματος

Περισσότερα
26 Απριλίου 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies