elin energy
Δελτία Τύπου

Οικονομικά Αποτελέσματα 2023

25 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2024

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ελίν επιβεβαιώνουν τη διαχρονικά υψηλή κερδοφορία της το 2023, παρά τη ρευστότητα της διεθνούς και της εγχώριας αγοράς

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2023 ανήλθε σε €2.483 εκατ. έναντι €3.781 εκατ. το 2022, καταγράφοντας μείωση 34%. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €65,36 εκατ. έναντι €69,98 εκατ. το 2022 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €26,1 εκατ. έναντι €33,1 την περσινή χρονιά, παρουσιάζοντας μείωση 21%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (EBT) ανήλθαν στα €8,8 εκατ. έναντι €15,3 εκατ. το 2022, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €6,5 εκατ. έναντι €12 εκατ. το 2022.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2023, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €25,2 εκατ. έναντι €31,3 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε €10 εκατ. έναντι €17,3 εκατ. το 2022 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε €6,6 εκατ. έναντι €13,9 εκατ.

Σε επίπεδο Ομίλου, το 2023 η ΕΛΙΝ Τεχνική ΜΟΝ. Α.Ε. επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με οριακή κερδοφορία, η οποία οφείλεται στην ανάπτυξη πελατολογίου και την αύξηση του μικτού κέρδους λόγω βελτιωμένων όρων συμβάσεων, ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν ελαφριά μείωση. Η ΕΛΙΝ Ναυτική Ν.Ε., σημείωσε ζημίες λόγω δύο εκτεταμένων δεξαμενισμών που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ναύλων. Τέλος, τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ Σταθμοί Α.Ε. επιβαρύνθηκαν επιπλέον το 2023, λόγω της επιβολής του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και των αυξημένων επενδύσεων σε νέα σημεία πώλησης.

Συνολικά, το 2023, το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, χαρακτηρίσθηκε από μια έντονη ρευστότητα, που δημιούργησε μια μεγάλη αστάθεια στην αγορά ενέργειας, με καθοριστικούς παράγοντες τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, τις κυρώσεις της Ε.Ε. στη Ρωσία και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την υποτονική παγκόσμια ανάπτυξη που περιόρισε την ζήτηση, οδήγησαν σε υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά 10%.

Πέρα από τις έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι Διεθνές Πωλήσεις επηρεάσθηκαν επίσης από τον αθέμιτο και άνισο ανταγωνισμό που δημιουργείται στις Διεθνείς Αγορές από εταιρείες που επιλέγουν, αναλαμβάνοντας το ρίσκο, να προσφέρουν ρωσικής προελεύσεως προϊόντα, αγνοώντας τις κυρώσεις της Ε.Ε., με αποτέλεσμα οι πωλήσεις μας να μειωθούν κατά 24% και τα έσοδα κατά 10%.

Πτωτικά κινήθηκε και η εσωτερική αγορά, λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, που οδήγησε σε σημαντική μείωση των πωλήσεων το α’ εξάμηνο. Αντίθετα, στο β’ εξάμηνο του 2023, η αγορά προοδευτικά ανέκαμψε, λόγω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και των ρυθμών ανάπτυξης, καθώς και της σταδιακής υποχώρησης του πληθωρισμού σε συνδυασμό με την καλή πορεία του τουρισμού.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κ. Γιάννης Αληγιζάκης, επεσήμανε: «Παρά τη μεγάλη ρευστότητα της αγοράς, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή κερδοφορία της. Το 2024, η αβεβαιότητα στο Διεθνές Περιβάλλον και οι γεωπολιτικές αναταράξεις αναμένεται να συνεχισθούν, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική. Η πρόσφατη εμπλοκή του Ιράν, σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή του OPEC και της Ρωσίας και τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης, ενδεχομένως να οδηγήσουν τις τιμές στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του 2023.

Ταυτόχρονα, όμως, η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τις προοπτικές της αγοράς. Στην Ελλάδα, οι ρυθμοί της οικονομικής ανάπτυξης θα κινηθούν στο 2,4% με τη χώρα να διανύει μια περίοδο πολιτικής σταθερότητας και την πρόσφατη απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας να λειτουργεί ευεργετικά στην ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός θα διατηρηθεί σε ηπιότερη ανοδική τροχιά, ενώ ανησυχία προκαλούν η συνεχιζόμενη γεωπολιτική και οικονομική αστάθεια και τα υψηλότερα επιτόκια, που θα επιβαρύνουν το χρηματοοικονομικό κόστος.»

Για το 2024, η ελίν στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου της, στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα Νησιά. Η ψήφιση του Νέου Νόμου περί Παραβατικότητας, με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοσθεί άμεσα και στην σωστή κατεύθυνση, θα επιτρέψει στην εταιρία να διευρύνει το μερίδιο της στην αγορά και να αυξήσει τις πωλήσεις στα καύσιμα κίνησης στοχεύοντας κυρίως σε σημεία που θα εξελιχθούν σε Ενεργειακούς Σταθμούς. Ταυτόχρονα, ετοιμάζεται να λειτουργήσει δύο πρότυπους σταθμούς LNG-CNG σε Αττική και Ιωάννινα. Η τουριστική κίνηση εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα ευνοώντας τις πωλήσεις στο Δίκτυο Νησιών και τις Μαρίνες.

Οι συνθήκες στο Διεθνές Εμπόριο παραμένουν ιδιαίτερα ρευστές και ευμετάβλητες, λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων και της συνέχισης των κυρώσεων της Ε.Ε. στη Ρωσία. Το γεγονός αυτό, είναι πιθανό να επηρεάσει την προοπτική των πωλήσεων JET, πετρελαίου κίνησης και βενζινών, ιδιαιτέρα στην Ευρώπη.

Η ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου στην Ισπανία, θα επιτρέψει την ανάπτυξη πωλήσεων στη Δ. Αφρική, στη Μεσόγειο και το Γιβραλτάρ, καλύπτοντας τις απώλειες εσόδων από τις πωλήσεις στην Ευρώπη. Παράλληλα, στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, η ελίν αναμένει σημαντική ενίσχυση των πωλήσεων της και αύξηση του μεριδίου αγοράς της, με αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας της.

Τέλος, η διατήρηση της επιβολής πλαφόν, στα περιθώρια κέρδους της Εσωτερικής Αγοράς για 2 συνεχή χρονιά, θα επηρεάσει την συνολική κερδοφορία της ελίν. Όμως το υγιέστερο επιχειρηματικό περιβάλλον, η αυξανόμενη διεθνής δραστηριότητα της ελίν σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, που έχουν αποφασισθεί να υλοποιηθούν το 2024 και αφορούν το σύνολο των Εμπορικών Δραστηριοτήτων, θα επιτρέψουν στην εταιρία την αύξηση των πωλήσεων της και τη διατήρηση της κερδοφορίας στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών.

Σημείωση: Η Οικονομική Έκθεση της ΕΛINΟΙΛ Α.Ε. της περιόδου 01.01.23 – 31.12.23 δημοσιεύτηκε στις 25 Απριλίου 2024 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr από την ίδια ημερομηνία.

 

Σχετικά με την ελίν

Η ελίν είναι ένας Ολοκληρωμένος Όμιλος Ενέργειας ο οποίος δραστηριοποιείται στην ελληνική και διεθνή αγορά από το 1954. Μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας της, η εταιρία δεν έχει σταματήσει ποτέ να κινείται μπροστά και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της, με στόχο τη διαρκή προσαρμογή της στο μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον. Σήμερα, έχει καταφέρει να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ενεργειακής αγοράς, ενώ αποτελεί την 1η ελληνική εταιρία του κλάδου σε εξαγωγές, με δραστηριοποίηση σε 45 χώρες σε 5 ηπείρους.

Παράλληλα, διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο 580 πρατηρίων, τα οποία μετατρέπει σταδιακά σε ολοκληρωμένους ενεργειακούς σταθμούς, με την προσθήκη ηλεκτρικών φορτιστών και σταθμών LNG-CNG, στην ηπειρωτική αλλά και τη νησιωτική χώρα. Ηγετική θέση κατέχει επίσης τόσο στη διάθεση καυσίμων και λιπαντικών στις βιομηχανικές μονάδες, όσο και στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, με διακριτή παρουσία στις μεγαλύτερες μαρίνες της Ελλάδος.

Από το 2019, η εταιρία δραστηριοποιείται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με τα εμπορικά σήματα “electricon” και “aerion”, προσφέροντας αξιόπιστες και ανταγωνιστικές ενεργειακές λύσεις σε χιλιάδες κατοικίες και επιχειρήσεις.

Συνεχίζοντας με συνέπεια τον ενεργειακό της μετασχηματισμό, το 2023 η ελίν έκανε το πρώτο βήμα στην είσοδό της στις ΑΠΕ, ολοκληρώνοντας τρία φωτοβολταϊκά πάρκα στον Ασπρόπυργο και στον Βόλο.

Περισσότερες πληροφορίες για την ελίν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.elin.gr.

Επικοινωνία:

ελίν: Γιώργος Βερούλης, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, τηλ.: +30 210 6241628, κιν.: +30 697 8771682,

e-mail: [email protected]

20 Ιουνίου 2024

Με τριπλή βράβευση διακρίθηκε η ελίν στα Loyalty Awards 2024

Περισσότερα
17 Ιουνίου 2024

Στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης μπαίνει το πρόγραμμα της ελίν με την Aegean Rebreath

Περισσότερα
12 Ιουνίου 2024

Η ελίν παρουσίασε τις καινοτόμες λύσεις της για τη ναυτιλία στην έκθεση Posidonia 2024

Περισσότερα
28 Μαΐου 2024

Η ελίν Τεχνική βραβεύτηκε στα Interiors Awards 2024 by Boussias για δύο εμβληματικά έργα της

Περισσότερα