ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ είναι οι άνθρωποί της.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Υγιεινή και Ασφάλεια είναι η πρωταρχική μας μέριμνα.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ