ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Αγαπητοί μας πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. με υψηλό αίσθημα ευθύνης και θέτοντας βασική προτεραιότητά της, την ασφάλεια των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων της καθώς και τη δημόσια υγεία, έχει προβεί στην εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων με σκοπό την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Επιπλέον των γενικών μέτρων που υπαγορεύονται από τις αρμόδιες Αρχές, και εφαρμόζονται ήδη από την Εταιρεία, η Διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. έχει καταρτίσει ειδικό σχέδιο με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων της. Περαιτέρω, έχει συσταθεί ειδική ομάδα Διαχείρισης με σκοπό την διαχείριση, συντονισμό των μέτρων και την επικοινωνία με τους εργαζόμενους.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσης,  ότι στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της νόσου, η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. εφάρμοσε από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου τηλεργασία για όσους εργαζόμενους είναι εφικτή η εξ αποστάσεως εκτέλεση των καθηκόντων τους, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στο ελάχιστο το προσωπικό με φυσική παρουσία στην Εταιρεία, και πάντα με τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι το αναγκαίο προσωπικό για την ομαλή λειτουργία των Εγκαταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των υπολοίπων σταθμών φόρτωσης, το προσωπικό για την φόρτωση, διανομή και παράδοση των προϊόντων της Εταιρείας, καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι απαραίτητοι στο πεδίο, συνεχίζουν να προσέρχονται κανονικά στην εργασία τους τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς και την Εταιρεία.

Περαιτέρω, εφαρμόζονται ειδικά μέτρα προστασίας και πρόληψης όπως η αναστολή επαγγελματικών ταξιδιών, αναστολή συναντήσεων των εργαζομένων ή/και συνεργατών της Εταιρείας, περιορισμός των επισκεπτών στα γραφεία της Εταιρείας, εφαρμογή ενναλακτικών τρόπων επικοινωνίας (Skype, conference calls κλπ.).

Όλο το προσωπικό έχει ενημερωθεί για την ορθή και συστηματική χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας (προστατευτικά γάντια μιας χρήσης και προστατευτικών μασκών) καθώς και στην χρήση κατάλληλων αντισηπτικών υγρών. Ειδικότερα το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με πελάτες (οδηγοί Β/Φ, βοηθοί), έχουν ενημερωθεί μέσω σχετικών οδηγιών για την πιστή τήρηση των γενικών μέτρων προστασίας και πρόληψης αλλά και των ειδικών μέτρων που ορίζει η Εταιρεία.

Τονίζεται ότι, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, συνεργατών και πελατών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των Εγκαταστάσεων της, καθώς και την εν γένει διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού της αγοράς.

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε πως η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις για τα θέματα που αφορούν τον κορωνοϊό και εξετάζει διαρκώς τη λήψη πρόσθετων προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ, και των αρμόδιων Υπουργείων.

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες και τους πελάτες της, η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία της και συμβάλλει στις προσπάθειες της πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, για το καλό όλων των πολιτών.

Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη θα σας κρατάμε ενήμερους.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, όπως πάντα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.