Επενδυτικές σχέσεις

Οι Επενδυτικές Σχέσεις αποσκοπούν στο κτίσιμο μακροχρόνιας σχέσης με την επενδυτική κοινότητα, με στόχο την μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης οικονομικής αξίας της εταιρίας και των μετόχων της

Πορεία Μετοχής

Εταιρικές Ανακοινώσεις 

Επικοινωνία IR

Δέσποινα Καλαϊτζίδου

  +30 210 62 41 547
  +30 210 62 41 529
  investor.relations@elin.gr