Διοικητικό Συμβούλιο

Χαράλαμπος Π. Κυνηγός: Πρόεδρος – μή εκτελεστικό μέλος
Ο κ. Κυνηγός εργάζεται στην ΕΛΙΝΟΙΛ από το 1958. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) καταβάλοντας σημαντικές προσπάθειες εξυγίανσης του κλάδου.

Γιάννης Αληγιζάκης: Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Ο κ. Αληγιζάκης είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σε Marketing και Μanagement. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το 1975. Από τον Οκτώβριο του 2006 ο κ. Αληγιζάκης ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, διατηρώντας παράλληλα και τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων Εσωτερικής Αγοράς. Επιπλέον έχει ενεργή εμπλοκή και σε θέματα που απασχολούν γενικότερα τον κλάδο των πετρελαιοειδών καθώς συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια στο Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) όπου από το 2007 αποτελεί ανελλιπώς μέλος του Διοικητικού Συμβούλιο του Συνδέσμου και από το 2015 κατέχει τη θέση του Προέδρου.

Γεώργιος Τσούνιας: Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Ο κ. Τσούνιας είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως Οικονομικός Σύμβουλος διαφόρων επιχειρήσεων. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ εργάζεται από το 1972.

Ανζελίκ Σ. Καρνέση: Μέλος – μή εκτελεστικό
Η κα Καρνέση Ανζελίκ σπούδασε στο Λονδίνο οικονομικά και αποφοίτησε με πολλές διακρίσεις και επαίνους από το London School of Economics.  Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στον χώρο της Νομικής Επιστήμης, αποφοιτώντας από το University college του Λονδίνου. Σήμερα εργάζεται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Ροδόλφος Παπαϊωάννου: Μέλος – ανεξάρτητο, μή εκτελεστικό
Ο κ. Παπαϊωάννου είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομία, Οικονομετρία και Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Southampton. Έχει εργασθεί επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Λεωνίδας Π. Δρόλλας: Μέλος – ανεξάρτητο, μή εκτελεστικό
Ο κ. Δρόλλας είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικών από το London School of Economics. Κατέχει τη θέση του Deputy Executive Director & Chief Economist στο Κέντρο Μελετών Centre for Global Energy Studies.

Γιάννης Χ. Κουρούκλης: Μέλος – μή εκτελεστικό
Ο κ. Κουρούκλης είναι πτυχιούχος μαθηματικός. Έχει σημαντική εμπειρία στο κλάδο των πετρελαιοειδών αφού εργάστηκε για 24 έτη (1982-2006) στην ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. στην οποία διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Εκμετάλλευσης και Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ενώ τα δύο τελευταία έτη κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Παράλληλα, διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της συγγενούς εταιρείας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε., της οποίας είναι και ο κύριος μέτοχος.