Οικονομικές Καταστάσεις

Δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ από το 2002 μέχρι σήμερα:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008