Βασικά Οικονομικά Στοιχεία

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Βασικά Οικονομικά Στοιχεία του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ – σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα –  για τα τρία τελευταία έτη 2009, 2008 και 2007: