Αναλύσεις Λιπαντικών / Τεχνική Υποστήριξη

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Η ανάλυση δειγμάτων ενός χρησιμοποιημένου λιπαντικού σε τακτά διαστήματα επιτρέπει αφ’ ενός τη διάγνωση της κατάστασης του ώστε να είναι δυνατή η παράταση λειτουργίας του λιπαντικού και αφ’ ετέρου τον έλεγχο του μηχανήματος/κινητήρα, σε σχέση με τυχόν φθορές που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση κατά τη λειτουργία.

Προκειμένου να εξαχθεί η ακριβέστερη διάγνωση/σύσταση, το δείγμα που θα αποσταλεί στα εργαστήρια θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τη συνολική ποσότητα του λιπαντικού μέσα στο μηχάνημα/κινητήρα.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την ολοκληρωμένη διαχείριση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών καθώς και τη φόρμα Δειγματοληψίας Λιπαντικού που χρειάζεται να συμπληρώσετε προκειμένου να μας τη στείλετε μαζί με το αντίστοιχο δείγμα για Δειγματοληψία στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

used oil analysis form

 


 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Tα δείγματα χρησιμοποιημένων λιπαντικών που θα φέρουν τη σωστή σήμανση ετικέτας, θα πρέπει να προωθούνται κατόπιν συνεννόησης στο τμήμα λιπαντικών ναυτιλίας.

 marinelubs@elin.gr

 


 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πρωτεύουσας σημασίας για την εταιρεία αποτελούν οι ικανοποιημένοι πελάτες, και αυτό επιτυγχάνεται τόσο από το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό όσο και από την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Στην βάση αυτής της εταιρικής φιλοσοφίας η Elinoil είναι στη διάθεση των πελατών της για να ανταποκριθεί στην οποιασδήποτε τεχνικής φύσεως ερώτηση. Επικοινωνήστε με το τμήμα Λιπαντικών Ναυτιλίας στον αντίστοιχο σύνδεσμο ώστε να λύσουμε κάθε απορία σας.

 marinelubs@elin.gr