Προϊόντα

Η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει καθιερωθεί στην αντίληψη των πελατών της όχι σαν απλός προμηθευτής αλλά σαν μία αξιόπιστη «ναυτιλιακή» λύση καθώς διαθέτει πλήρη γκάμα λιπαντικών και παρέχει άριστη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη, 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, Any Time On Time.

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TDS MSDS
elin CDO 100 Cylinder Oil (Crosshead Engines)
elin CDO 80 Cylinder Oil (Crosshead Engines)
elin CDO 70 Cylinder Oil (Crosshead Engines)
elin CDO 60 Cylinder Oil (Crosshead Engines)
elin CDO 55 Cylinder Oil (Crosshead Engines)
elin CDO 50 Cylinder Oil (Crosshead Engines)
elin CDO 40 Cylinder Oil (Crosshead Engines)
elin CDO 25 Cylinder Oil (Crosshead Engines)
elin CDS 30 System Oil (Crosshead Engines)
elin TPD 312 Generator Oil / Engine Oil
elin TPD 412 Generator Oil / Engine Oil
elin TPD 330 Trunk Piston Engine Oil
elin TPD 430 Trunk Piston Engine Oil
elin TPD 340 Trunk Piston Engine Oil
elin TPD 440 Trunk Piston Engine Oil
elin HHV 22 Hydraulic Oil
elin HHV 32 Hydraulic Oil
elin HHV 46 Hydraulic Oil
elin HHV 68 Hydraulic Oil
elin HHV 100 Hydraulic Oil
elin HHV 150 Hydraulic Oil
elin GOL 68 Gear Oil
elin GOL 100 Gear Oil
elin GOL 150 Gear Oil
elin GOL 220 Gear Oil
elin GOL 320 Gear Oil
elin TUO 68 Turbine Oil
elin TUO 100 Turbine Oil
elin Compressor VDL 46 Air Compressor Oil
elin Compressor VDL 68 Air Compressor Oil
elin Compressor VDL 100 Air Compressor Oil
elin FRZ 68 Refrigeration Oil
elin EPL 2 Lithium Multipurpose Grease
elin OG-WR 50 Open Gears & Wire Rope Protection Grease
elin OG CSX Open Gears & Wire Rope Protection Grease
elin DIESEL 15W40 Multigrade Diesel Engine Oil
elin DIESEL 20W50 Multigrade Diesel Engine Oil