Διασφάλιση Παραδόσεων

Άψογες παραδόσεις (ποσοτικά και ποιοτικά):

  • Η μεταφορά του καυσίμου και η εξυπηρέτηση των πελατών μας πραγματοποιούνται απ’ ευθείας από την εταιρία, χωρίς την χρησιμοποίηση οποιουδήποτε είδους μεσαζόντων (εμπόρων, μεταπωλητών, εργολάβων, πρατηριούχων κλπ). Διαφοροποιούμαστε έτσι πλήρως απ΄ όλες τις υπόλοιπες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό.
  • Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο ιδιόκτητα βυτιοφόρα με οδηγούς που είναι υπάλληλοι της εταιρίας (οι οποίοι επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται συνεχώς και αμοίβονται κανονικά με πλήρεις παροχές υπαλλήλου της ΕΛΙΝΟΪΛ).
  • Σε όλα τα βυτία μας έχουμε εγκαταστήσει (από το 2009) σύστημα δορυφορικού εντοπισμού (GPS) με το οποίο παρακολουθείται online και καταγράφεται το δρομολόγιο κάθε αυτοκινήτου, καθώς επίσης και ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης της στάθμης του πετρελαίου σε κάθε διαμέρισμα του βυτιοφόρου, το οποίο επίσης παρακολουθεί online και καταγράφει τη μεταβολή της ποσότητας καυσίμου καθ΄ όλη τη διάρκεια του δρομολογίου του βυτιοφόρου. Τέλος,
  • Έχουμε δημιουργήσει (από το 2000), ειδική υπηρεσία ελέγχου ποιότητας και παραδόσεων με επιθεωρητές ελέγχου που πραγματοποιούν, δειγματοληπτικά και στοχευμένα, ελέγχους των παραδόσεων, ελέγχοντας, αφενός την τήρηση της ορθής διαδικασίας παράδοσης – παραλαβής, αφετέρου δε πραγματοποιούν ελέγχους και μετρήσεις στα βυτιοφόρα.