Καύσιμα

Καύσιμα

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες των καταναλωτών σε καύσιμα, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει δεσμευτεί όχι απλά να τις ικανοποιεί αλλά να υπερβαίνει τις προσδοκίες με την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Τα καύσιμα ελίν υπόκεινται σε πολλαπλούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της διακίνησής τους, μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή, προκειμένου να διασφαλίζεται απόλυτα η ποιότητά τους.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει τα εξής καύσιμα:

 • Βενζίνη 95RON
 • Βενζίνη 95RON Unleaded Crystal
 • Βενζίνη 100RON
 • Βενζίνη LRP 
 • Πετρέλαιο Κίνησης
 • Πετρέλαιο Κίνησης Diesel Crystal
 • Πετρέλαιο Θέρμανσης

 

Υγραέριο

Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαβλέποντας τη στροφή σημαντικής μερίδας καταναλωτών στη χρήση υγραερίου ως καυσίμου οχημάτων αλλά και την ανταπόκριση της αυτοκινητοβιομηχανίας στην τάση αυτή, έχει σύναψει συνεργασία με τη ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, μια από τις παλαιότερες εταιρίες υγραερίου στη χώρα μας, με ηγετική παρουσία στον κλάδο της και με ξεχωριστή μέριμνα σε θέματα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Η χρήση υγραερίου ως καυσίμου κίνησης μπορεί να γίνει από όλα τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα με κατάλληλη μετατροπή αναλόγως τον τύπο του αυτοκινήτου. Η μετατροπή γίνεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο-μηχανικό με άδεια λειτουργίας συνεργείου, τοποθέτησης– συντήρησης και επισκευής συσκευών υγραερίου στα αυτοκίνητα και με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος από τον μηχανικό.Το υγραέριο ως καύσιμο είναι εξίσου ασφαλές με τη βενζίνη, καθώς:

 • η πίεση στο εσωτερικό της δεξαμενής και η απουσία οξυγόνου αποκλείουν την πιθανότητα έκρηξης σε πιθανή διαρροή, το αέριο διαχέεται στο περιβάλλον και δεν συγκεντρώνεται στο γύρω χώρο όπως τα υγρά καύσιμα
 • το σύστημα καύσης προστατεύεται από κατάλληλες βαλβίδες (αντεπιστροφής, υπερβολικής ροής, μεγίστης στάθμης, ασφαλείας)

Πλεονεκτήματα

Η χρήση του υγραερίου ως καυσίμου αυτοκίνησης έχει αρκετά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα αφού σύμφωνα με μελέτες, η χρήση του συνεπάγεται μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων αζώτου καθώς και βλαβερών σωματιδίων. Το 2004 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπομπής ρύπων επιβεβαίωσε, ύστερα από τεστ που έγιναν σε τέσσερα διαφορετικά ανεξάρτητα εργαστήρια στην Ευρώπη, ανάμεσα σε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και υγραέριο, ότι το τελευταίο είναι περιβαλλοντικά πολύ πιο φιλικό. Πιο αναλυτικά η χρήση υγραερίου ως καύσιμο στην αυτοκίνηση συνεπάγεται μείωση σε σχέση με την αμόλυβδη:

 • 20% μειωμένες εκπομπές CO2, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ως ένα από τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου
 • Πάνω από 100% μείωση σε οξείδια του αζώτου NΟx, τα οποία είναι υπεύθυνα κυρίως για την δημιουργία αιθαλομίχλης
 • Μειωμένες εκπομπές σωματιδίων τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, προκαλώντας αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα
 • Στα πλεονεκτήματα του υγραερίου ως καύσιμου κίνησης συγκαταλέγεται και η οικονομία καθώς η τιμή του είναι σημαντικά μικρότερη από της βενζίνης. Επίσης, εκτιμάται ότι συμβάλλει και στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του κινητήρα καθώς διατηρεί καθαρά τα λιπαντικά και τα μπουζί.