Καύσιμα

Σχέση Εμπιστοσύνης

Η δυναμική παρουσία της ΕΛΙΝΟΙΛ στο χώρο της Ελληνικής Βιομηχανίας ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 και όλα αυτά τα χρόνια παραμένει ενεργά δίπλα σε αυτή ως ο πιο αξιόπιστος σύμβουλος ενέργειας.

Διαθέτοντας άρτια υποδομή (Ιδιόκτητα βυτιοφόρα, Δεξαμενόπλοια, Εγκαταστάσεις), εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, η ελίν παρέχει στο δίκτυο των συνεργατών της άριστη ποιότητα καυσίμων σε συνδυασμό με ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Αυτό σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να παρέχει κατάλληλη συμβουλευτική τεχνική υποστήριξη και άμεση λύση σε κάθε θέμα που αφορά τα καύσιμα της Βιομηχανίας, την έχουν εδραιώσει στις πρώτες θέσεις σε πωλήσεις υγρών και στερεών καυσίμων στην Ελληνική Βιομηχανία.

Καύσιμα «Βιομηχανίας»

Αναφορικά με τη προμήθεια της Βιομηχανίας με καύσιμα η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει τα κάτωθι βασικά προϊόντα:

  • Diesel Κίνησης
  • Πετρέλαιο Κίνησης Diesel Crystal
  • Diesel Θέρμανσης
  • Αμόλυβδη Βενζίνη 95RON
  • Αμόλυβδη Βενζίνη 100RON
  • Αμόλυβδη βενζίνη Crystal
  • Μαζούτ 1500 περιεκτικότητας θείου 1%
  • Μαζούτ 3000 περιεκτικότητας θείου 1%
  • Άσφαλτος

 Επικοινωνία για παραγγελίες Βιομηχανίας

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ Ν. ΕΛΛΑΔΑ
  210 62 41 620
  210 62 41 629
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΑ
  2310 501 720 & 730 
  2310 501 729 & 739
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
  210 62 41 655