Λιπαντικά Βιομηχανίας

HeavyTec

Λιπαντικά υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων

HeavyTec Utility GP, ISO 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220

Άριστης ποιότητας λιπαντικά για χρήση σε μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως κυκλοφοριακά συστήματα, αντλίες κενού, μειωτήρες όπου δεν απαιτούνται πρόσθετα υψηλών πιέσεων (ΕΡ), έδρανα και υδραυλικά συστήματα χαμηλότερων απαιτήσεων.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part 1 HL, DIN 51517 Part 1 C, DIN 51506 VC, ISO 6743-3 HL κ.ά.

HeavyTec Hydraulic HM, ISO 22 / 32 / 46 / 68 / 100

Ενισχυμένα λιπαντικά με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα με ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην οξείδωση.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part 2 HLP, ISO 6743-4 HM κ.ά.

HeavyTec Hydraulic HV, ISO 15 / 32 / 46 / 68 / 100

Υπερενισχυμένα λιπαντικά με πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους, ειδικά για τις απαιτήσεις των σύγχρονων υδραυλικών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή κάτω από μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part 3 HVLP, ISO 6743-4HV κ.ά.

HeavyTec Hydraulic ZF, ISO 32 / 46 / 68

Ειδικής τεχνολογίας υδραυλικά λιπαντικά χωρίς ψευδάργυρο ( zinc free ) , με εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα, κατάλληλα για μηχανήματα, που τα μηχανικά τους μέρη είναι από μπρούντζο.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part 2 HLP, ISO 6743-4 HM κ.ά.

HeavyTec Hydraulic ZF-HV, ISO 32 / 46 / 68  

Ειδικής τεχνολογίας υδραυλικά λιπαντικά χωρίς ψευδάργυρο ( zinc free ) , με υψηλό δείκτη ιξώδους και εξαιρετική φιλτροδιαπερατότητα, κατάλληλα για μηχανήματα, που τα μηχανικά τους μέρη είναι από μπρούντζο.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part 3 HVLP, ISO 6743-4 HV κ.ά.

HeavyTec Hydroclear HM series 7, ISO 32 / 46 / 68

Ειδικά φιλτραρισμένα λιπαντικά υψηλής καθαρότητας (Class 7 κατά NAS 1638) με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας για υδροστατικά συστήματα με ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην οξείδωση.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part 2 HLP, ISO 6743-4 HM, NAS 1638 Class 7 κ.ά.

HeavyTec Hydroclear HV series 7, ISO 32 / 46 / 68

Ειδικά φιλτραρισμένα λιπαντικά υψηλής καθαρότητας (Class 7 κατά NAS 1638) με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας και πολύ υψηλό δείκτη ιξώδους, για υδροστατικά συστήματα με ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην οξείδωση.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part 3 HVLP, ISO 6743-4 HV, NAS 1638 Class 7 κ.ά.

HeavyTec Hydrofluid HFC, ISO 46

Συνθετικό μη αναφλέξιμο υδραυλικό λιπαντικό βάσης γλυκόλης-νερού,για χρήση σε υδραυλικά συστήματα όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης σε περίπτωση διαρροής.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: 7th LUXEMBOURG REPORT, ISO 6743-4 HFC, ISO 12922 κ.ά.

HeavyTec Turbo T, ISO 32 / 46 / 68 / 100

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για λίπανση ατμοστροβίλων, αεριοστροβίλων και υδροστροβίλων.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: ISO 6743-5 TSA/TSE/TGA/TGB/TGE κ.ά.

Λιπαντικά Μειωτήρων

HeavyTec Gear XP, ISO 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680 / 800 / 1000

Λιπαντικά με πρόσθετα υψηλής πίεσης, για οδοντωτούς τροχούς λιπαινόμενους με εμβάπτιση, κυκλοφορία και ψεκασμό.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51517 Part 3 CLP, ISO 12925-1 CKD κ.ά.

HeavyTec SynGear XP-PG, ISO 150 / 220 / 320 / 460

Συνθετικά λιπαντικά βάσης πολυγλυκόλης  κατάλληλα για την λίπανση γραναζιών και εδράνων που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και φορτίσεις .

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51517 Part 3 CLP, ISO 12925-1 CKD/CKT κ.ά.

HeavyTec Synthetic HT-GP, ISO 68 / 150 / 220 / 320 / 460

Συνθετικά λιπαντικά βάσης πολυαλφαολεφίνης  κατάλληλα για την λίπανση κυκλοφοριακών συστημάτων, γραναζοκιβωτίων και ρουλεμάν που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλες ταχύτητες .

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51517 Part 3 CLP, ISO 12925-1 CKD κ.ά.

Λιπαντικά συμπιεστών – εργαλείων αέρος

HeavyTec Compressor VDL, ISO 32 / 46 / 68 / 100 / 150

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά, για περιστροφικούς και παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες εξόδου (μέχρι 220 oC).

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 DAH (32 to 68), ISO 6743-3 DAB (100 to 150) κ.ά.

HeavyTec Compressor Synthetic, ISO 32 / 46 / 68

Συνθετικά λιπαντικά βάσης πολυαλφαολεφίνης, για κοχλιοφόρους και παλινδρομικούς αεροσυμπιεστές που λειτουργούν για μακρόχρονα διαστήματα κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 DAJ κ.ά.

HeavyTec Compressor S-DE, ISO 68 / 100

Συνθετικά λιπαντικά βάσης διεστέρα, για χρήση σε όλους τους αεροσυμπιεστές και αντλίες κενού που λειτουργούν κάτω από συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51506 VDL, ISO 6743-3 DAJ κ.ά.

HeavyTec Compressor S-AB, ISO 68 / 100

Κορυφαίας τεχνολογίας συνθετικό λιπαντικό με βάση το  αλκυλοβενζόλιο και ειδικά επιλεγμένο πακέτο προσθέτων, για τη λίπανση παλινδρομικών και περιστροφικών αεροσυμπιεστών που εργάζονται κάτω από σκληρές συνθήκες λειτουργίας.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51503 KC/KE, ISO 6743-3 DAJ κ.ά.

HeavyTec FRZ SYN-POE, ISO 32 / 46 / 68 / 100

Συνθετικά λιπαντικά βάσης POE (polyol ester), σχεδιασμένα για χρήση σε  συμπιεστές ψυκτικών μηχανήματων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά ψυκτικά μέσα όπως το R-134a και πολλά HFC (hydro fluorocarbon) όπως το R-404, R-407c, R-410a, R-507, R-509a/b, καθώς και άλλα σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: ISO 6743-3 DRD κ.ά.

HeavyTec FRZ, ISO 32 / 46 / 68

Λιπαντικά ναφθενικής βάσης, σχεδιασμένα για συμπιεστές ψυκτικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούν σαν ψυκτικό μέσο αμμωνία(R-717), Freon R-12, R-22, R-502.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51503 KC,ISO 6743-3 DRA κ.ά.

HeavyTec Rock Drill D, ISO 32 / 46 / 100

Ενισχυμένα λιπαντικά με αντιοξειδωτικές ιδιότητες για τη λίπανση πνευματικών εργαλείων αέρα, όπως αερόσφυρων και κομπρεσέρ.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: ISO 6743-11 P κ.ά. 

Λιπαντικά μηχανημάτων επεξεργασίας μετάλλων

HeavyTec Emulcut ABS

Διαλυτό λιπαντικό κοπής και επεξεργασίας μετάλλων που σχηματίζει σταθερό γαλάκτωμα με το νερό και περιορίζει την ανάπτυξη των βακτηριδίων. Συνηθισμένα διαλύματα 30:1 έως 20:1.

Καλύπτει την προδιαγραφή: ISO 6743-7 MAD κ.ά.

HeavyTec Clearcut STR

Συνθετικής τεχνολογίας προϊόν που σχηματίζει σταθερό ημιδιαφανές γαλάκτωμα με το νερό, προσφέρει σταθερά διαλύματα μεγάλης διάρκειας και άριστη ποιότητα επιφάνειας.

Συνηθισμένα διαλύματα ανάλογα με τη διεργασία και το μέταλλο από 50:1 έως 10:1.

Καλύπτει την προδιαγραφή: ISO 6743-7 MAF κ.ά. 

HeavyTec Steelcut NC, ISO 22 / 32

Ειδικά μη γαλακτοποιούμενα λιπαντικά κοπής (Neat Cutting Oil) μετάλλων με τάση θραύσης έως και 100 Κp/mm² , για χρήση σαν λιπαντικό ή υδραυλικό υγρό σε γλίστρες και εργαλειομηχανές.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: ISO 6743-7 MHE κ.ά.

HeavyTec Slideway CG, ISO 68 / 220

Υψηλής ποιότητας λιπαντικά για τη λίπανση γλιστρών και τραπεζών εργαλειομηχανών.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51502 CGLP, ISO 6743-13 GB κ.ά.

Λιπαντικά Ειδικών εφαρμογών

HeavyTec Isoquench L

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό με χαμηλή τάση εξάτμισης, κατάλληλο για τη βαφή χάλυβα και τη ψύξη των μετάλλων.

Καλύπτει την προδιαγραφή: ISO-L-UHB κ.ά.

HeavyTec Transtherm Q

Υψηλής ποιότητας  λιπαντικό με μεγάλη σταθερότητα στην οξείδωση, για χρήση σε κλειστά συστήματα μεταφοράς θερμότητας υγρής φάσης (ελαιόθερμα) όπου η θερμοκρασία μάζας υγρού φθάνει μέχρι 320 C.

Καλύπτει την προδιαγραφή: ISO 6743-12 L-QB, DIN 51522 Q κ.ά.

HeavyTec Syntherm SQ

100% συνθετικό λιπαντικό, χαμηλού ιξώδους, για κλειστά συστήματα μεταφοράς θερμότητας, όπου η θερμοκρασία μάζας υγρού φθάνει μέχρι και 325 C.

Καλύπτει την προδιαγραφή: ISO 6743-12 L-QD, DIN 51522 Q κ.ά.

HeavyTec Isovolt J

Ειδικό λιπαντικό με αναστολέα οξείδωσης και ειδική σύνθεση, για χρήση σε ηλεκτρικές εφαρμογές σε όλους τους τύπους μετασχηματιστών.

Καλύπτει την προδιαγραφή: IEC 60296:2012 κ.ά.

HeavyTec White Oil M, ISO 15 / 68

Υψηλής καθαρότητας φαρμακευτικό παραφινέλαιο (Medicinal White Oil) με μεγάλη χημική σταθερότητα, για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων (παραγωγής αρτοσκευασμάτων, εμφιάλωσης αναψυκτικών κ.ά.), βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών καθώς και για λίπανση ιατρικών μηχανημάτων.

Καλύπτει την προδιαγραφή: FDA 172.878 / 178.3620 (a) κ.ά.

HeavyTec White Oil Τ, ISO 15

Υψηλής διύλισης και απόλυτης καθαρότητας παραφινέλαιο (White Mineral Oil) με μεγάλη χημική σταθερότητα, για βιομηχανικές χρήσεις.

Καλύπτει την προδιαγραφή: FDA 172.878 / 178.3620 (a) κ.ά.

HeavyTec Textile Oil, WLV / WMV / WG

Υψηλής ποιότητας αποπλενόμενα λιπαντικά, σχεδιασμένα για τη λίπανση των μηχανισμών βελονών σε επίπεδες & κυκλικές μηχανές πλεξίματος.

HeavyTec Mould Oil SE-7

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό αποκόλλησης τύπων, ειδικά σχεδιασμένο με παρουσία ειδικού διαλύτη και παράγοντες απελευθέρωσης, ώστε να παρέχει εύκολη αποκόλληση από το καλούπι και εξαιρετικό τελείωμα επιφάνειας στα τελικά προϊόντα.

HeavyTec Utility PM, ISO 150 / 220 / 320

Ενισχυμένα λιπαντικά χωρίς τέφρα (ashless) με ειδικά πρόσθετα υψηλής πίεσης & εξαιρετική ικανότητα αντοχής σε φορτία, σχεδιασμένα για υψηλής απόδοσης χαρτοποιητικές μηχανές.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51517 Part 3 CLP, ISO 12925 CKD, VOITH, METSO, SKF, FAG κ.ά.

 GreaseTec

Γράσα

GreaseTec Lithium, NLGI 2 / NLGI 3

Γράσα Βάσης Λιθίου (Li) πολλαπλής χρήσης, κατάλληλα για γενική λίπανση οχημάτων και βιομηχανικές εφαρμογές.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -30 οC έως +130 οC.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51825 K/K-30, ISO LB/GB κ.ά.

GreaseTec Lithium EP, NLGI 00 / 1 / 2 / 3

Γράσα Βάσης Λιθίου (Li) πολλαπλής χρήσης, ενισχυμένα με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (ΕΡ) για αντοχή σε μεγάλα φορτία και κρούσεις.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -30 οC έως +130 οC.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51825 KP/K-30, ISO LB/GB κ.ά.

GreaseTec Lithium Moly, NLGI 2

Γράσο Βάσης Λιθίου (Li) ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδένιο (MoS2),για εφαρμογές υψηλών φορτίσεων και παρουσίας υψηλού ποσοστού υγρασίας.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -30 οC έως +130 οC.

Καλύπτειτις προδιαγραφές: DIN 51825 KPF2N-30, ISO LB/GB κ.ά.

GreaseTec LiCal EP, NLGI 2

Γράσο μεικτής βάσης λιθίου – ασβεστίου (LithiumCalcium) πολλαπλής χρήσης, με πρόσθετα υψηλών πιέσεων και πολυμερή συστατικά, που παρουσιάζει πολύ υψηλή αντίσταση στην απόπλυση, στην καταπόνηση από φορτία, στη φθορά, στην οξείδωση και στη διάβρωση.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -30 οC έως +140 οC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51825 KP2N-30, ISO LB/GB κ.ά.

GreaseTec CSX, NLGI 2

Υψηλής απόδοσης γράσο συμπλόκου σάπωνα σουλφονικού ασβεστίου (calcium sulfonate complex) με αντιδιαβρωτικά και αντιοξειδωτικά πρόσθετα καθώς και ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλών πιέσεων, που του προσφέρουν μοναδικές ιδιότητες σε εφαρμογές με υψηλά φορτία, υψηλές θερμοκρασίες και έντονη παρουσία υγρασίας.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -25 οC έως +180 οC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51825 KP2R-25, ISO LB/GC κ.ά.

GreaseTec Lithium X, NLGI 1 / 2 / 3

Γράσα βάσης συμπλόκου σάπωνα λιθίου (LithiumComplex) πολλαπλής χρήσης με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP), με υψηλή αντίσταση στην απόπλυση, στην φθορά, στην οξείδωση, στη διάβρωση και κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -25 οC έως +200 οC.

Καλύπτουν τις προδιαγραφές: DIN 51825 KP2R-25, ISO LB/GC κ.ά.

GreaseTec Liplex Blue 23, NLGI 2/3

Κορυφαίας τεχνολογίας πολύτυπο γράσο (NLGI 2/3)  βάσης συμπλόκου σάπωνα λιθίου ( Lithium complex ) με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP) και με αντιδιαβρωτικά και αντιοξειδωτικά πρόσθετα που του προσφέρουν μοναδικές ιδιότητες σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -30 οC έως +200 οC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51825 KP2.5R-30, ISO LB/GC κ.ά.

GreaseTec ΒΝΤ, NLGI 2

Ειδικό γράσο ανόργανης βάσης (μπεντονίτη) που ανήκει στην κατηγορία των άτηκτων, για ρουλεμάν και έδρανα ολίσθησης όπου η υψηλή θερμοκρασία καθιστά αδύνατη τη χρήση ενός συμβατικού γράσου. 

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -20 οC έως +160 οC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51825 K2N-20, ISO LB/GB κ.ά.

GreaseTec Calcium, NLGI 2

Γράσο βάσης ασβεστίου (Calcium) που παρουσιάζει μεγάλη πρόσφυση και αντοχή στην απόπλυση.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -20 οC έως +90 οC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51825 K2C-20 κ.ά.

GreaseTec CG, NLGI 2

Γράσο βάσης ασβεστίου (Calcium) με αντιδιαβρωτικά και αντιοξειδωτικά πρόσθετα καθώς και ενισχυμένο με γραφίτη, που του προσφέρουν μοναδικές ιδιότητες σε εφαρμογές με υψηλά φορτία και έντονη παρουσία υγρασίας.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -30οC έως +90 οC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51825 GF2E-30 κ.ά.

GreaseTec Lithium Cott, NLGI 00

Ημίρρευστο γράσο βάσης λιθίου, πράσινου χρώματος ειδικά παρασκευασμένο για τη λίπανση της ατράκτου των βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -30 οC έως +130 οC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51826 GP00G-30 , ΦΕΚ: 1035/85 κ.ά.

GreaseTec FGAX, NLGI 2

Ειδικό γράσο τροφίμων σχεδιασμένο με ειδικά επεξεργασμένα συνθετικά λιπαντικά και παχυντή συμπλόκου αλουμινίου, σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις H1 του Ινστιτούτου Τροφίμων.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -35 οC έως +140 οC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51825 KPF2K-35 , NSF H1 κ.ά.

GreaseTec Synplex 222, NLGI 2

Συνθετικό γράσο συμπλόκου σάπωνα λιθίου (Lithium complex) με αντιδιαβρωτικά και αντιοξειδωτικά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα υψηλών πιέσεων, που του προσφέρουν μοναδικές ιδιότητες σε δύσκολες εφαρμογές όπου απαιτείται ένα προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Θερμοκρασίες λειτουργίας: -40 οC έως +220 οC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51825 KPHC2P-40, ISO LB/GC κ.ά.

MultiTec

Ειδικά προϊόντα

MultiTec LHM Plus

Κορυφαίας τεχνολογίας υδραυλικό υγρό (πράσινου χρώματος), σχεδιασμένο με ειδικά πρόσθετα που καλύπτουν υψηλές απαιτήσεις σε κεντρικά υδραυλικά συστήματα (αναρτήσεις, αμορτισέρ, συστήματα ελέγχου και υδροπνευματικές αναρτήσεις).

Καλύπτει τις προδιαγραφές: PSA B71 2710, New Holland NH 610A, ISO 7308, Ford ESN M6C 59A, FIAT 9.55597, IVECO 18-1823, Massey Ferguson MF 1151 κ.ά.

MultiTec 2T Low Smoke

Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό δίχρονων κινητήρων πολλαπλών εφαρμογών, με χαμηλές εκπομπές καπνού . Συνηθισμένες αναλογίες ανάμιξης : 2% έως 5%.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: API TC, JASO FC, ISOLEGC κ.ά.

MultiTec Protogen N 10, N 30

Πρωτογενές λιπαντικό γενικής χρήσης, χωρίς χημικά πρόσθετα. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από τη διάβρωση και τη σκουριά.

MultiTec Antifreeze Concentrated

Κορυφαίας τεχνολογίας συμπυκνωμένο αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό με βάση την αιθυλενογλυκόλη και ειδικά χημικά πρόσθετα με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες, για κυκλωμάτα ψύξης (αυτοκινήτων,φορτηγών και μηχανημάτων).                

Καλύπτει τις προδιαγραφές: BS 6580:2010, ASTM D 3306 /D 4985, SAE J 1034, AFNOR NF R15-601, VAG G11  κ.ά.

MultiTec Paraflu Extra

Έτοιμο για χρήση, αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό με βάση την αιθυλενογλυκόλη, και ειδικά πρόσθετα με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες, για κυκλωμάτα ψύξης (αυτοκινήτων,φορτηγών και μηχανημάτων).

Παράγεται από συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης Μ.Ε.Κ, σύμφωνα με το BS 6580:2010.               

Προσφέρει : Αντιψυκτική προστασία μέχρι τους -17 ºC και αντιθερμική κάλυψη έως τους +107 ºC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: BS 6580:2010, ASTM D 3306, AFNOR NF R15-601 κ.ά.

MultiTec Paraflu Ultra Plus

Έτοιμο για χρήση, αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό με βάση την αιθυλενογλυκόλη, και ειδικά πρόσθετα με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες, για κυκλωμάτα ψύξης (αυτοκινήτων,φορτηγών και μηχανημάτων).

Παράγεται από συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης Μ.Ε.Κ, σύμφωνα με το BS 6580:2010.               

Προσφέρει : Αντιψυκτική προστασία μέχρι τους -37 ºC και αντιθερμική κάλυψη έως τους +129 ºC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: BS 6580:2010, ASTM D 3306, SAE J 1034, AFNOR NF R15-601 κ.ά.

MultiTec Antifreeze LLC (G12+)

Κορυφαίας τεχνολογίας συμπυκνωμένο αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό με βάση την αιθυλενογλυκόλη,

με πρωτοποριακή σύνθεση προσθέτων οργανικών οξέων (ΟΑΤ – Organic Acid Technology).

Προσφέρει μεγάλα διαστήματα αλλαγής από 4 έως 5 χρόνια ή 120.000 Km έως 150.000 Km .

Καλύπτει τις προδιαγραφές: BS 6580:2010, ASTM D 3306 /D 4985, SAE J 1034, AFNOR NF R15-601, VAG G12+ κ.ά.

MultiTec Ready Long Life Coolant (G12+)

Έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό (50% κ.ό. με νερό) με πρωτοποριακή σύνθεση προσθέτων οργανικών οξέων (ΟΑΤ – Organic Acid Technology ).

Προσφέρει : Αντιψυκτική προστασία μέχρι τους -38 ºC και αντιθερμική κάλυψη έως τους +128 ºC.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: BS 6580:2010, ASTM D 3306 /D 4985, SAE J 1034, AFNOR NF R15-601, VAG G12+ κ.ά.

MultiTec Brake & Clutch Fluid DOT-4

Συνθετικό υγρό για υδραυλικά συστήματα φρένων και συμπλεκτών οχημάτων, που απαιτούν προδιαγραφή DOT-3 ή DOT-4.

Καλύπτει τις προδιαγραφές: ISO 4925, FMVSS No 116 DOT-4 & DOT-3, SAE J 1704 / J 1703 κ.ά.

MultiTec Diesel Flow Improver

Ειδικό πρόσθετο που έχει την ικανότητα να μειώνει το σημείο πήξης του πετρελαίου αλλά και να βελτιώνει την ικανότητα ροής του, ακόμη και σε θερμοκρασία -16 C.

Προστίθεται σε αναλογία αντιπαγωτικού /πετρελαίου  0,75 L: 1000L.

MultiTec Winter Screenwash

Ειδικό χειμερινό καθαριστικό για τα παρμπρίζ οχημάτων,  με αντιπαγωγική προστασία του μηχανισμού πλύσης (έως -20 ºC θερμοκρασία περιβάλλοντος ).

MultiTec Summer Screenwash

Ειδικό καλοκαιρινό καθαριστικό για τα παρμπρίζ οχημάτων,  με ισχυρά καθαριστικά πρόσθετα κατά των εντόμων.

MultiTec AdBlue®

Υψηλής καθαρότητας διάλυμα ουρίας σε απιονισμένο νερό, σχεδιασμένο διεθνώς με τον χαρακτηρισμό AUS-32

 ( διάλυμα ουρίας σε νερό 32,5% ) .

Το προϊόν έχει δημιουργηθεί για χρήση σαν αντιδραστήριο σε μηχανές Diesel με καταλύτη τεχνολογίας SCR  (Selective Catalytic Reduction) για τη μείωση εκπομπής μονοξειδίων του αζώτου  ( ΝΟx ).

Καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 70070, ISO 22241, CEFIC Standards κ.ά.