Για τη θάλασσα

Όλοι ομολογούν την ανάγκη ανάπτυξης ποιοτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Είναι λίγοι όμως αυτοί που δεν περιορίζονται σε λόγια και σχεδιασμούς επί χάρτου, αλλά αναλαμβάνουν δράση (μικρής ή μεγάλης εμβέλειας) χωρίς να περιμένουν να καθοριστεί προηγουμένως ένα ξεκάθαρο πλαίσιο από την πλευρά του Κράτους

Έστω και αν οι δραστηριότητές της δεν συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη του τουρισμού, η ελίν  συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να δράσει κι έτσι το 1995 έλαβε τις επιχειρηματικές της αποφάσεις και χάραξε μια ξεκάθαρη στρατηγική με στόχο να γίνει η πιο εξειδικευμένη, η πιο σωστή και αξιόπιστη εταιρία στην ενεργειακή εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα.

Το όραμα της ΕΛΙΝΟΙΛ για το θαλάσσιο τουρισμό είναι το σήμα ελίν να αποτελεί σημείο αναφοράς για την υπεύθυνη, συνεπή, φιλική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση όλων όσων κινούνται στις θάλασσές μας. Η εταιρία καθόρισε ως αποστολή της το να συμβάλλει μέσα από τον τομέα δράσης της, στην αναβάθμιση του ποιοτικού θαλάσσιου τουρισμού, με τόλμη και φαντασία, ανοίγοντας νέους δρόμους, έστω και αν θα χρειαστεί να ξεπερνά ένα πλήθος προκλήσεων που παρουσιάζονται μπροστά σε κάθε πρωτοποριακή πρωτοβουλία.

Υπηρεσίες ελίν Yachting

Στο πλαίσιο της παροχής των ξεχωριστών υπηρεσιών ελίν yachting λαμβάνεται πάντα πρόνοια ώστε να μη λερώνεται και να μην δημιουργείται οποιαδήποτε ζημιά (με χρήση κατάλληλων απορροφητικών πετσετών) στο σκάφος που εφοδιάζεται ενώ σε κάθε εφοδιασμό παραδίδεται και δείγμα καυσίμου. Τα βυτιοφόρα οχήματα εφοδιασμού αλλά και οι σταθμοί ανεφοδιασμού ελίν που εξυπηρετούν σκάφη αναψυχής, διαθέτουν πάντα όλα τα ειδικά αντιρρυπαντικά μέσα ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε περίπτωση που δημιουργεί κίνδυνο θαλάσσιας ρύπανσης.

Επί πλέον, στο πλαίσιο του συστήματος ποιοτικής διαχείρισης διανομής καυσίμων, οι παραδόσεις καυσίμων ελέγχονται δειγματοληπτικά, αλλά συστηματικά, από ειδικευμένους επιθεωρητές έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτατα στον εφοδιασμό, άριστη ποιότητα και σωστή ποσότητα των καυσίμων που παραλαμβάνουν οι πελάτες της ΕΛΙΝΟΙΛ.

Ταυτόχρονα, στις μαρίνες της Αττικής (ΖέαΣ.Ε.ΦΦλοίσβοΆλιμοΓλυφάδα, Αγ. Κοσμά και Βουλιαγμένη) η παράδοση γίνεται αποκλειστικά με ιδιόκτητα βυτιοφόρα, χωρίς μεσάζοντες, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ακριβείς ποσότητες παράδοσης.