Καύσιμα

Καύσιμα

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες των καταναλωτών σε καύσιμα, η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει δεσμευτεί όχι απλά να τις ικανοποιεί αλλά να υπερβαίνει τις προσδοκίες με την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει. Τα καύσιμα ελίν υπόκεινται σε πολλαπλούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της διακίνησής τους, μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή, προκειμένου να διασφαλίζεται απόλυτα η ποιότητά τους.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει τα εξής καύσιμα:

  • Βενζίνη 95RON
  • Βενζίνη 95RON Unleaded Crystal
  • Βενζίνη 100RON
  • Βενζίνη LRP 
  • Πετρέλαιο Κίνησης
  • Πετρέλαιο Κίνησης Diesel Crystal
  • Πετρέλαιο Θέρμανσης

 

Υγραέριο

Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαβλέποντας τη στροφή σημαντικής μερίδας καταναλωτών στη χρήση υγραερίου ως καυσίμου οχημάτων αλλά και την ανταπόκριση της αυτοκινητοβιομηχανίας στην τάση αυτή, έχει σύναψει συνεργασία με τη ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, μια από τις παλαιότερες εταιρίες υγραερίου στη χώρα μας, με ηγετική παρουσία στον κλάδο της και με ξεχωριστή μέριμνα σε θέματα ποιότητας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Η χρήση υγραερίου ως καυσίμου κίνησης μπορεί να γίνει από όλα τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα με κατάλληλη μετατροπή αναλόγως τον τύπο του αυτοκινήτου. Η μετατροπή γίνεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο-μηχανικό με άδεια λειτουργίας συνεργείου, τοποθέτησης– συντήρησης και επισκευής συσκευών υγραερίου στα αυτοκίνητα και με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος από τον μηχανικό.Το υγραέριο ως καύσιμο είναι εξίσου ασφαλές με τη βενζίνη, καθώς:

  • η πίεση στο εσωτερικό της δεξαμενής και η απουσία οξυγόνου αποκλείουν την πιθανότητα έκρηξης σε πιθανή διαρροή, το αέριο διαχέεται στο περιβάλλον και δεν συγκεντρώνεται στο γύρω χώρο όπως τα υγρά καύσιμα
  • το σύστημα καύσης προστατεύεται από κατάλληλες βαλβίδες (αντεπιστροφής, υπερβολικής ροής, μεγίστης στάθμης, ασφαλείας)