Συμβουλές παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης

Συμβουλές για την Παραλαβή Πετρελαίου

Η πλέον αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης, την οποία μπορείτε να εφαρμόσετε και να ελέγξετε οι ίδιοι είναι η μέθοδος προμέτρησης – επιμέτρησης της στάθμης της δεξαμενής σας, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Μέτρηση στάθμης δεξαμενής με χρήση μέτρου

 • Χρησιμοποιήστε το δικό σας μεταλλικό μέτρο ή βέργα μέτρησης, ή το μέτρο του οδηγού της ελίν, τα οποία έχουν σωστή διαβάθμιση.
 • Ελέγχετε ώστε στην προμέτρηση, το μέτρο να ακουμπά στον πυθμένα της δεξαμενής.
 • Ελέγχετε ώστε το μέτρο να είναι άκαμπτο και κατά την επιμέτρηση να τοποθετείται κατακόρυφα μέσα στη δεξαμενή.
 • Τοποθετείτε το μέτρο στο ίδιο σημείο στην προμέτρηση και στην επιμέτρηση.
 • Για να κάνετε την επιμέτρηση περιμένετε 2 – 3 λεπτά μετά το πέρας της παράδοσης έτσι ώστε να «ηρεμήσει» η επιφάνεια του πετρελαίου απο το άφρισμα.
 • Να γνωρίζετε τις ακριβείς διαστάσεις της δεξαμενής σας για να μπορείτε να υπολογίσετε σωστά τον όγκο του καυσίμου ανά εκατοστό ύψους της δεξαμενής.

Ποσότητα (ανα εκ. Ύψους, σε λίτρα) = Mήκος (σε εκ.) x Πλάτος (σε εκ.) : 1000

Μέτρηση μέσω μετρητή δεξαμενής

 • Χρησιμοποιήστε το μετρητή δεξαμενής μόνο ως συμπληρωματικό τρόπο μέτρησης. Προτιμήστε τη μέθοδο προμέτρησης – επιμέτρησης με μέτρο.
 • Προσέξτε ώστε το περιεχόμενο του σωλήνα στάθμης να είναι όμοιο με το περιεχόμενο της δεξαμενής, και όχι κάποιο ελαφρύτερο υγρό, το οποίο θα εμφανίσει υψηλότερη στάθμη από την πραγματική.

Μέτρηση μέσω μετρητή βυτιοφόρου

 • Προσέξτε ώστε το περιεχόμενο της μάνικας να αδειάζει εξ’ ολοκλήρου στη δεξαμενή σας. Αυτό κανονικά γίνεται με παροχή αέρα με πίεση στο τέλος της παράδοσης.
 • Στο τέλος της παράδοσης, όταν αδειάζει η μάνικα, προσέξτε να μη «γράφει» ο μετρητής.
 • Συμβουλευτείτε το μετρητή του βυτιοφόρου ως βοηθητικό τρόπο μέτρησης μόνο στις μεταλλικές δεξαμενές και ακολουθήστε τη μέθοδο της προμέτρησης και επιμέτρησης της δεξαμενής με τη χρήση μέτρου.

«Αυτόπτης Μάρτυς»

 • Να είστε παρόντες κατά την προμέτρηση και την επιμέτρηση. Τα αποτελέσματα της προμέτρησης και της επιμέτρησης πρέπει (σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις) να αναγράφονται στο δελτίο αποστολής, αφού προηγουμένως συμφωνηθούν μεταξύ πελάτη και μεταφορέα.

Καθαρισμός δεξαμενής 

Δεν υπάρχει τρόπος εξακρίβωσης της ποσότητας του ιζήματος στον πυθμένα της δεξαμενής κατά την διαδικασία καθαρισμού της. Παρακολουθήστε όσο πιο κοντά μπορείτε τη διαδικασία καθαρισμού της δεξαμενής. 

Σύστημα ελέγχου παραδόσεων από τον προμηθευτή του πετρελαίου

Στην επιλογή του προμηθευτή σας για πετρέλαιο θέρμανσης, εκτός των άλλων κριτηρίων, πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη την τιμή, την εξυπηρέτηση, την αξιοπιστία του καθώς και αν διαθέτει ικανοποιητικές διαδικασίες ελέγχου των μεταφορέων του, αν πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος σε ανύποπτο χρόνο, από ειδικούς ελεγκτές κ.λ.π.