Θέσεις εργασίας

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΑΝΑΖΗΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Η Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων ΕΛΙΝΟΙΛ, γνωστότερη με την εμπορική ονομασία ελίν, είναι ελληνική ιδιωτική εταιρεία ενέργειας, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Κύριες αρμοδιότητες θέσης:

 • Διαχείριση εισερχόμενων τηλεφωνημάτων για θέματα συμβάσεων, πληρωμών, χρεώσεων, λογαριασμών, κλπ.
 • Λειτουργία μηχανογραφικού συστήματος, επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή ποσοτικών και οικονομικών στοιχείων
 • Διαχείριση πληρωμών πελατών
 • Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων
 • Τηλεφωνική προώθηση εμπορικών προϊόντων

 

Προσόντα & ικανότητες:

 • Επιθυμητό πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Προϋπηρεσία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πωλήσεις
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας τόσο με εσωτερικούς όσο και με εξωτερικούς πελάτες της εταιρείας.
 • Οργανωτικότητα.
 • Πελατοκεντρική αντίληψη.
 • Άριστη χρήση  Η/Υ.

 

Προσφέρεται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών. Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στον παρακάτω σύνδεσμο με κωδικό (ΗΛ.ΕΝ):

 

https://lnkd.in/gDZHxem