Θέσεις εργασίας

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

ΖΗΤΑ

ΟΔΗΓΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 

Η Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων ΕΛΙΝΟΙΛ, γνωστότερη με την εμπορική ονομασία ελίν, είναι ελληνική ιδιωτική εταιρεία ενέργειας, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

Η βασική αποστολή της θέσης είναι η ασφαλής και σύννομη μεταφορά καυσίμων με  ΙΧ Β/Φ και η παράδοσή τους στους πελάτες.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Γυμνασίου και άνω
 • Εμπειρία 6 μηνών πάνω σε βυτιοφόρο και ενός χρόνου πάνω σε οδήγηση φορτηγού με ρυμούλκα
 • Ε΄ Επαγγελματικό
 • Δίπλωμα ADR
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:

 • στη Διεύθυνση: ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., Πηγών 33, 14564 Κηφισιά ή
 • στο FAX: 2106241649 ή
 • στο e-mail: cv@elin.gr

 


 

Η ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ

ΖΗΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Η ελίν Ναυτική ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 με σκοπό τη διαχείριση των χρονοναυλωμένων δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιεί η ΕΛΙΝΟΙΛ για τη μεταφορά καυσίμων στο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν καθώς και για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων καυσίμων της εταιρίας σε Βόλο και Πόρτο Λάγος.

 

Η βασική αποστολή της θέσης είναι η υποστήριξη του τμήματος τεχνικού και λειτουργίας πλοίων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτη/ος σχολής ναυτικής/ναυτιλιακής κατεύθυνσης

(ΑΕΙ – ΤΕΙ Ναυπηγικής, Ναυτιλιακών Σπουδών, ΑΕΝ κλπ.)

 • Άριστη γνώση αγγλικών και υπολογιστών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προυπηρεσία σε άλλη ναυτιλιακή εταιρία ή εμπορικά πλοία με προτιμώμενη ειδικότητα Αξιωματικού μηχανής
 • Ερασιτεχνικό Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδικό (ΥΠ.ΕΝ):

 • στη Διεύθυνση: ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., Πηγών 33, 14564 Κηφισιά ή
 • στο FAX: 2106241649 ή
 • στο e-mail: cv@elin.gr