Ιστορία

Η ΕΛΙΝΟΙΛ παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία εδώ και 60 χρόνια. Οι κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία της, από την ίδρυσή της το 1954 μέχρι σήμερα, είναι οι εξής:

1954 – 1960
Ίδρυση της εταιρίας με την επωνυμία «Δ. Διαμαντίδης – Χ. Κουρούκλης & Σία», με δραστηριοποίηση στην εισαγωγή μαζούτ. Κτήση των πρώτων μεταφορικών μέσων (σλέπια και βυτιοφόρα αυτοκίνητα) και των πρώτων (μισθωμένων) εγκαταστάσεων αποθήκευσης μαζούτ στην Ελευσίνα. Επίσημη αναγνώριση ως εταιρίας πετρελαίων με δικαίωμα αγοράς μαζούτ από τα Κρατικά Διυλιστήρια.

1960 – 1970
Αλλαγή επωνυμίας σε «ΕΛΙΝΟΙΛ Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων Α.Ε.». Επέκταση δραστηριοτήτων σε Βόρεια Ελλάδα. Ίδρυση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων καυσίμων στον Ασπρόπυργο. Αναγνώριση δικαιώματος αγοράς όλων των πετρελαιοειδών. Κατασκευή και λειτουργία πρώτων πρατηρίων καυσίμων.

1970 – 1980
Έναρξη εμπορίας λιπαντικών. Επέκταση υφιστάμενων υποδομών σε αποθηκευτικούς χώρους, πλωτά μέσα, βυτιοφόρα κλπ. Έναρξη εμπορίας στερεών καυσίμων (άνθρακας/ pet coke)

1980 – 1990
Δημιουργία εργοστασίου αποθήκευσης και επεξεργασίας Pet Coke στον Ασπρόπυργο. Αγορά πρώτου ειδικού δεξαμενόπλοιου για την εξυπηρέτηση του νησιωτικού δικτύου πρατηρίων. Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης. Αγορά εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων στο Πόρτο Λάγος. Είσοδος στο χώρο του εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα και λιπαντικά.

1990 – 2000
Ανάπτυξη πωλήσεων λιπαντικών ναυτιλίας σε λιμάνια σε ολόκληρο τον κόσμο. Κτήση τριών νέων ιδιόκτητων δεξαμενόπλοιων για την τροφοδοσία του νησιωτικού δικτύου πρατηρίων. Καθιέρωση νέας εταιρικής εικόνας και εμπορικού σήματος ελίν. Έναρξη Προγράμματος Ελέγχου Ποιότητας Καυσίμων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ. Εκπόνηση πιλοτικού προγράμματος διάθεσης Βιοντήζελ από πρατήρια ελίν στη Θράκη.

2000 – 2005
Ίδρυση της ελίν Τεχνική α.τ.ε. με δραστηριοποίηση στον κατασκευαστικό κλάδο. Πιστοποίηση «Δέσμευσης στην Επιχειρηματική Αριστεία» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM. Έναρξη λειτουργίας δεύτερης υπερσύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και διανομής στερεών καυσίμων, στον Βόλο. Εισαγωγή της μετοχής της ΕΛΙΝΟΙΛ στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ανάδειξη της ΕΛΙΝΟΙΛ από το Best Workplaces Institute ανάμεσα στις 10 εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

2006 ως σήμερα  
Ίδρυση της θυγατρικής ελίν Ναυτική, με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων. Χρονοναύλωση δύο νέων, υπερσύγχρονων δεξαμενόπλοιων, για την τροφοδοσία του νησιωτικού δικτύου πρατηρίων ελίν. Ίδρυση της ελίν Σταθμοί, με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων. Ίδρυση της ελίν Βιοκαύσιμα, της οποίας η ΕΛΙΝΟΙΛ κατέχει το 37%. Έναρξη λειτουργίας του υπερσύγχρονου εργοστάσιου παραγωγής βιοντήζελ της ελίν Βιοκαύσιμα στο Βόλο. Κτήση εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Αγριά Βόλου. Χρονοναύλωση δεξαμενόπλοιου για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ αλλά και την εξυπηρέτηση τρίτων. Συνεργασία με την εταιρία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ για τον εφοδιασμό πρατηρίων ελίν με υγραέριο κίνησης.