Όραμα και αρχές

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

 • Να ενδυναμώνουμε συνεχώς την θέση μας στην Ελληνική ενεργειακή αγορά διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο
 • Να αποτελούμε σημείο αναφοράς για τις πρωτοπόρες λύσεις, την άριστη ποιότητα και την άψογη εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών των πελατών μας
 • Να κατέχουμε μια από τις πρώτες θέσεις κερδοφορίας ανάμεσα στις εταιρίες του κλάδου
 • Να συμβάλλουμε στην προκοπή της χώρας μας με εντιμότητα και ουσιαστικές δράσεις κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης
 • Η φήμη μας να ξεπερνά τα επιχειρηματικά όρια της δράσης μας

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

 • Επιχειρούμε με ήθος, ακεραιότητα και ειλικρίνεια
 • Στηριζόμαστε στο ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία όλων
 • Ενισχύουμε την δημιουργικότητα, την παραγωγικότητα και τη συνεχή βελτίωση
 • Δίνουμε μεγάλη σημασία στο αποτέλεσμα
 • Κρίνουμε με αξιοκρατία και δικαιοσύνη
 • Αναπτυσσόμαστε με ευθύνη και ευαισθησία απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον