Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει ως Αρχή της να συμβάλλει στην προκοπή της χώρας μας με εντιμότητα και ουσιαστικές δράσεις κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η δρομολόγηση ειδικά διασκευασμένων πλοίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νησιών, το Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας & Ποσότητας Καυσίμων και τα Βιοκαύσιμα αποτελούν έμπρακτα παραδείγματα της υλοποίησης των δεσμεύσεων της εταιρίας για ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Αποτελέσματα

Σήμερα η ΕΛΙΝΟΙΛ μπορεί να υπερηφανεύεται για ουσιαστικά αποτελέσματα σε διάφορους τομείς.

  • Τα επίπεδα μη κανονικών δειγμάτων καυσίμων από τους ελέγχους που γίνονται στα πρατήρια ελίν είναι σχεδόν μηδενικά όταν οι αντίστοιχες μετρήσεις στην αγορά δείχνουν πολύ υψηλά ποσοστά “ακαταλληλότητας”.
  • Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δύο υπερσύγχρονων πλοίων που εξυπηρετούν από το 2006 το νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων, είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το αν η διακίνηση των καυσίμων γινόταν με “συμβατικά” πλοία.
  • Η ελίν Βιοκαύσιμα, συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ εταιρία, παράγει βιοντήζελ άριστης ποιότητας, στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της στο Βόλο.

 

Διαβάστε αναλυτικά το έντυπο εδώ.