Γενικές Συνελεύσεις

Ημερομηνία Γενική Συνέλευση Πρόσκληση Αποφάσεις
Τακτική Γενική Συνέλευση
04/07/2018
15/06/2017
25/05/2016 Τακτική Γενική Συνέλευση

25/06/2015 Τακτική Γενική Συνέλευση

16/06/2014 Τακτική Γενική Συνέλευση

23/05/2013 Τακτική Γενική Συνέλευση

24/05/2012 Τακτική Γενική Συνέλευση

15/06/2011 Τακτική Γενική Συνέλευση

23/06/2010 Τακτική Γενική Συνέλευση

22/05/2009 Τακτική Γενική Συνέλευση

26/06/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση

28/06/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση

30/10/2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση

23/06/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση